QWAN KI DO - CO VO DAO - TAM THE - VU LAN

METODE TRADITIONALE CHINO VIETNAMEZE


GRADELE ÎN QWAN KI DO

 

Gradele evidenţiază progresul practicantului în Artele Marţiale. Ele reprezintă totodată recompense pentru munca depusă şi o încurajare pentru a continua. Sunt recunoaşteri oficiale ale unui anumit nivel tehnic şi mental atins de practicant. Un adevărat practicant de Arte Marţiale nu trebuie să urmărească achiziţionarea acestor grade. De fapt, e necesară o mare stăpânire de sine pentru a nu dori un grad, de a nu râvni la acest semn exterior, care de fapt este un motiv de admiraţie sau de invidie pentru cei din jur.

Şi, ce putem spune de acei candidaţi care, eşuând la examene, îşi ascund insatisfacţia şi nemulţumirea dând vina pe un juriu care nu a apreciat corect “ reala “ lor valoare ?


În vechime, sistemul centurilor colorate, actualmente răspândit, nu exista. Numeroase Şcoli tradiţionale vietnameze nu recunosc decât trei nivele şi acestea pentru a diferenţia gradul de cunoaştere şi experienţa elevilor:

- SO DANG sau NHAP MON – iniţierea

- TRUNG DANG sau TRUNG MON – nivelul mediu

- THUONG DANG sau DAI MON – nivelul înalt


În QWAN KI DO, sistemul tradiţional de grade este menţinut, ca o moştenire de la Marii Maeştrii. De asemenea, s-au introdus câteva adaptări, pentru o armonizare cu spiritul Occidental.

Înţelegând că practicanţii din Occident, influenţaţi de metodele şi sistemul de gradare japonez, nu s-ar mulţumi să rămână mai mulţi ani la gradul de centura albă, Maestrul PHAM XUAN TONG a realizat un sistem cu referiri simbolice la cele 4 anotimpuri, cele 5 elemente, cele 8 trigame (BAT QUAI) şi la principiul dualităţii AM - DUONG (negativ - pozitiv).


 

 

 

Primul nivel (SO DANG sau NHAP MON) – de la centura albă (BACH – DAI) la 4 CÂP

Sunt cinci etape în această categorie ... Pe timpul iniţierii, începătorul poartă o largă centură albă, pe care, nivelul denumit ”CÂP”, este materializat printr-o baretă albastră la adolescenţi şi adulţi (peste 13 ani). Timpul minim ce trebuie să treacă între examenele de grad, este de 1 an. Aceste grade sunt:

- DEBUTANT: ce corespunde cu Vô Cuc (vidul, infinitul, reprezintă începutul existenţei)

- CÂP MOT : prima baretă albastră corespunde cu Thai Cuc, Geneza, este de asemenea cunoaşterea primelor elemente

- CÂP HAI: a doua baretă albastră, sau Luong Nghi (apariţia atracţiei şi duelului între cele 2 polarităţi, AM şi Duong, prin armonia între partea superioară şi cea inferioară)

- CÂP BA: a treia baretă albastră sau Tu Tuong (cele 4 puncte cardinale, aplicate la cele 4 membre ale corpului)

- CÂP BON: a patra baretă albastră sau Ngu Hành (cele cinci elemente, diferenţa între părţile corpului, capacitatea celor patru membre)


Prima centură, cea albă, în afara rolului său vestimentar, simbolizează virginitatea practicantului care nu-şi cunoaşte încă posibilităţile fizice. Antrenamentul va începe cu o pregătire musculară, combinând exerciţiile necesare dezvoltării şi elasticizării muşchilor cu o muncă pregătitoare pe plan tehnic.

După 10 luni – 1 an de antrenamente regulate şi muncă asiduă, elevul susţine de obicei un examen fără nici un fel de probleme.

Acest prim examen face parte din ucenicie, el nefiind pus decât pentru a constitui un obstacol iniţial, o primă uşă. Bineînţeles că nu poate fi cerută o tehnică perfectă după numai câteva luni de practică, însă se poate aprecia efortul depus. Şi, deseori, ca dovadă a aprecierii curajului şi perseverenţei, juriul acordă primul CÂP (ca semn de încredere), fapt ce înseamnă că practicantul este admis ca elev al şcolii.

 


 PRIMUL CÂP simbolizează primul anotimp, primăvara ce vine după albul şi răceala iernii şi are LEMNUL (MOC) ca element caracteristic. Corpul începe să se încălzească, transpiraţia înmoaie pielea la fel cum ploile de primăvară înmoaie pământul făcând seminţele să germineze şi să se dezvolte. Programul permite elevului să-şi conştientizeze mişcările şi respiraţia; mişcarea este sămânţa care creşte, iar respiraţia este vântul care înlătură urmele iernii. Poziţiile sunt studiate din punct de vedere static. 

 

 

 AL DOILEA CÂP reprezintă vara, căldura FOCULUI (HOA) roşu ca şi muşchii. După ce a pătruns pielea cu ajutorul transpiraţiei, Arta trebuie să reuşească să traverseze muşchii. Practicantul începe să-şi dea seama care muşchi lucrează şi care sunt relaxaţi în cazul unei execuţii tehnice.

Cifra 2 simbolizează dualitatea: valoarea şi opusul ei, două direcţii (stânga - dreapta; sus - jos). Prin această constatare poate fi definită noţiunea de echilibru, făcând totuşi distincţie între axele orizontale şi verticale.

În acest anotimp fostele seminţe se transformă în flori şi de asemenea se verifică dacă primăvara şi-a ţinut promisiunile şi dacă florile sunt la fel de numeroase ca şi mugurii.


 

 AL TREILEA CÂP simbolizează toamna. Fructele sunt culese, recoltele au fost puse la adăpost, începe mişcarea, quyen-urile ce urmează înlănţuirilor şi antrenamentului codificat permiţând înţelegerea tehnicilor prin exersarea lor în doi. Culegi ce ai semănat primăvara şi vara.

Toamna este anotimpul ploilor, al APEI (THUY) care se dizolvă. Apa din natură este sângele din corp care începe să fie pătruns de Artă. Sângele dizolvă tehnica, iar munca personală absoarbe tehnica dizolvând-o aşa cum ploaia redă pământului frunzele copacilor. Mişcările identice cu cele ale apei sunt pline şi rotunde. 

Cifra 3 simbolizează spiritul, conştiinţa care începe să “ absoarbă “ mişcarea.


 
Odată ajunşi la cel de - AL PATRULEA CÂP începe munca de control a mişcării, ceea ce necesită mult antrenament în particular.

Al patrulea anotimp este iarna ce are ca element caracteristic METALUL (KIM), iar metalul este unealta cu care practicantul începe să îşi modeleze devenirea, pornind de la materialul brut. Iarna se instalează frigul, iar natura se retrage spre interior părând moartă. Acum începe munca interioară, lentă, ce mistuie experienţa adunată în timpul anului. Elevul nu se mai mulţumeşte cu schema învăţată la cursuri, ci începe să-şi dezvolte o maniera proprie, internă.

Zăpada cade albă ca şi osul pe care încearcă să-l pătrundă Arta. Practicantul ia cunoştinţă cu sistemul său osos hrănit de sânge şi protejat de muşchi şi piele.

Cifra 4 simbolizează, prin cele patru direcţii, PĂMÂNTUL (THO) pe care ne aflăm; este pătratul, baza, stabilitatea. Având o bază puternică, practicantul poate “creşte“. Copacul cu rădăcinile adânc înfipte în pământ poate atinge înălţimi uluitoare.Ajungem la CENTURA ALBASTRĂ care simbolizează cele cinci elemente. După ce a umblat în cele 4 direcţii, după ce a înţeles şi a făcut distincţie între sus - jos, stânga - dreapta, după ce a învăţat să-şi mişte picioarele şi mâinile în mod curgător, elevul se reîntoarce în centrul său, buricul, unde este concentrată energia vitală (KHI). Acum, după ce practicantul a trecut cele patru porţi ale anotimpurilor, Arta i-a pătruns în întregul corp. Conştient de acest lucru şi de pământul pe care se află, elevul poate începe studiul “cerului“ simbolizat şi el de către cifra 5; îşi dezvolta KHI-ul şi mentalul printr-o concentrare şi o muncă fizică mai intensă pentru a depăşi posibilităţile muşchilor.

De asemenea, centura albastră (culoarea bunătăţii şi a voinţei) semnifică o trecere importantă a practicantului de la stadiul de elev la cel de instructor.

Devenit “om“ (în sensul de fiinţă care acţionează: TRANG SI), el îşi asumă sarcina de a instrui, ceea ce simbolizează omul care îşi ia viaţa în propriile mâini şi nu se mai lasă purtat de ea.

 


Al doilea nivel (TRUNG DANG sau TRUNG MON) – de la C.N. la 5 DANG

După cinci ani de practică regulată şi obţinerea acestor patru ”CÂP”, valoarea nivelului îi permite practicantului să se prezinte la examenul naţional pentru ”Centura Neagră” şi să treacă în cel de-al doilea nivel: TRUNG MON (vârsta minimă 16 ani).

După ce a dovedit ce poate, el devine CENTURĂ NEAGRĂ. Pentru a ajunge la acest grad se ia în consideraţie atât spiritul, cât şi tehnica practicantului.

O Centură Neagră continuă să-şi aprofundeze cunoaşterea Artei sale pe care o completează prin studiul diferitelor tipologii, fiziologiei şi psihologiei.


Începând de la gradul de 1 Dang până la 4 Dang, centura este neagră având o bordură roşie (HUYEN DAI). În afara programului tehnic, practicantul trebuie să pună accent pe tehnici de respiraţie şi foarte mult pe antrenamentul personal.

1 DANG   : KIEN              sau                   NHÂT DANG               sau                   HANG MÔT

2 DANG   : DOAI             sau                     NHI DANG                  sau                   HANG HAI

3 DANG   : LY                  sau                    TAM DANG                 sau                   HANG BA

4 DANG   : CHAN            sau                     TU DANG                   sau                   HANG BÔN

 

cn-5dang

Al cincilea grad ( 5 Dang) este marcat printr-o centura neagră având o bordură galbenă.

5 DANG   : TON              sau                   NGU DANG                 sau                   HANG NAM

 


Al treilea nivel (THUONG DANG sau DAI MON) – de la 6 DANG la 8 DANG

Începând cu de-al şaselea Dang centura este albă cu roşu, având bordură galbenă (HONG BACH DAI).

6 DANG   : KHAM                sau                   LUC DANG                 sau                   HANG SAU

7 DANG   : CAN                  sau                   THÂT DANG                sau                   HANG BAY

8 DANG   : KHON                sau                   BAT DANG                 sau                   HANG TAM

 

Pentru gradele superioare deosebirea se face printr-o emblemă pe care e figurată una din cele 8 trigame corespondentă gradului respectiv şi care este cusută în partea de jos a vestonului, în dreapta.


 

Progresând fără încetare pe diferite niveluri, practicantul este gata să continue şi să depăşească una după alta noile porţi care apar: cele 8 grade DANG reprezentate fiecare printr-o trigamă. Aceste trigame formează la rândul lor, cele 64 de hexagrame care reprezintă tot atâtea porţi ce trebuie depăşite pentru a ajunge la AM - DUONG.

Dar, având în vedere că măiestria înseamnă să ajungi la “TOT“, nu se schimbă nimic dacă acest lucru se realizează în trei, opt sau douăzeci şi două de etape.

 

Există şi două niveluri speciale:

 

SIEU DANG sau Nivelul Expert (de la 9 DANG LA 10 DANG)

Acest grad, nu este decernat decât Expertului Veteran, care şi-a dedicat toată viaţa sa pentru QWAN KI DO şi pentru Artele Marţiale. Acest grad este simbolizat printr-o centura albă, având o linie roşie pe centru şi bordură de culoare galbenă.

 9  DANG   : DICH                 sau                   CUU DANG                 sau                   HANG CHIN

10 DANG   : DAO                  sau                   THÂP DANG                sau                   HANG MUOI

 

CHUONG MON DAI


Centura CHUONG MON DAI a fost transmisă în spiritul tradiţional al Artelor Marţiale, din generaţie în generaţie şi a fost transmisă testamentar de către MAESTRUL CHAU QUAN KY, MAESTRULUI PHAM XUAN TONG.

Această Centură, aflată deasupra sistemului de grade din QWAN KI DO, este garantată de etica şi autenticitatea stilului. Conform principiului ”Dai Hoa Luu Hành”, ea este situată în poziţia ”Que Khôn”, ce simbolizează de asemenea ”eterna recunoştinţă”. Ea este compusă din patru linii ce reprezintă culorile virtuţilor tradiţionale:

- Linia Albastră este situată la bordura Centurii. Culoarea albastru reprezintă bunătatea şi voinţa

- Linia Galbenă este situată în a două poziţie. Culoarea galben reprezintă luciditatea şi clarviziunea

- Roşul acoperă toată Centura. Culoarea roşu reprezintă curajul şi combativitatea

- Linia Albă este situată în centrul Centurii. Culoarea albă reprezintă sinteza tuturor culorilor şi simbolizează puritatea.

 

Gradul este recunoaşterea unui adevărat nivel tehnic atins după o asiduă practică. Examenele cresc în dificultate odată cu avansarea în grad. Gradele superioare se dau în faţa unei comisii formate din Centuri Negre. Mulţi sunt deziluzionaţi, căci obişnuiţi cu progres regulat la examenele de club se opresc în faţa unei comisii intransigente. Cei ce sunt conştienţi de greşelile făcute la examen şi reiau antrenamentele cu mai multă energie şi sinceritate vor progresa, eşecul fiindu-le profitabil. Ei dau dovadă de un bun mental; nu vor da înapoi în faţa greutăţilor. Din contra, cei ce abandonează sau şi mai rău, caută să găsească vinovaţi pentru eşecul suferit: examinatori, arbitru sau profesor, nu vor obţine niciodată nimic cu adevărat. Se poate abandona în linişte, dar nu este permis a se face demonstraţii de sentimente incompatibile cu un adevărat budoka.