QWAN KI DO - CO VO DAO - TAM THE - VU LAN

METODE TRADITIONALE CHINO VIETNAMEZE

EXAMENE NAȚIONALE DE GRAD

 

Examene de grad:

Începând cu gradul Centura Neagră până la gradul C.N. 4 DANG, examenele se susțin la nivelul Organizaţiei Naţionale de Qwan Ki Do, sub autoritatea Comisiei Naționale de Acordare Grade, în cadrul Examenului Național.


Confirmări de grad:

 Practicanţii care au deținut gradul minim Centura Neagră și care din diverse motive, au întrerupt practicarea QWAN KI DO - ului pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi, și care doresc să reînceapă practicarea QWAN KI DO-ului, trebuie să susţină un examen pentru confirmarea gradului pe care l-au deținut.

Acest examen de confirmare va fi susținut în cadrul Examenului Național.


Echivalări de grade:

Un practicant ce vine dintr-o altă disciplină, unde a deținut gradul minim Centura Neagră şi doreşte echivalarea gradului, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă minim 1 an de practică la un Club oficial de QWAN KI DO, recunoscut de Organizaţia Naţională

- să facă dovada gradului ce îl deţine în altă Artă Marţială

- să treacă cu succes o verificare în prezența instructorului clubului

Examenul de echivalare va fi susținut în cadrul Examenului Național.

 

Categorii aparte în cadrul Examenelor Naţionale sunt Examenele de Instructori şi Examenele de Arbitru.


Examenele Naționale de Grad pot avea loc de maxim 2 ori pe an: în sesiunea iarnă sau în sesiunea vară. Totuși, în situații speciale, Comisia Naționala de Acordare Grade se poate reuni și în afara acestor 2 sesiuni de examene.

 

 În urma Examenului Naţional, practicantul promovat va primi din partea comisiei organizatoare o Diplomă de Grad, ce să ateste noul nivel. De asemenea, în paşaportul sportiv va fi parafat şi semnat gradul promovat, de către Preşedintele Comisiei Naționale de Acordare Grade (Directorul Tehnic al Organizaţiei Naţionale).

 

 

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL NAŢIONAL DE GRAD

Practicanții care doresc să se înscrie la Examenul Național de Grad trebuie să respecte perioadele de practică menționate în tabelul de mai jos:

GRADUL

 Perioadă de practică

de la examenul anterior

Vechimea în

Qwan Ki Do

Centura Neagră

(minim 18 ani)

minim 1 an de practică constantă

5 ani

C.N. 1 DANG

minim 1 an de practică constantă

6 ani

C.N. 2 DANG

minim 3 ani de practică constantă

9 ani

C.N. 3 DANG

minim 4 ani de practică constantă

13 ani

C.N. 4 DANG

minim 6 ani de practică constantă

19 ani


Înscrierea în cadrul examenelor naționale va fi făcută doar de instructorul clubului, pe adresa de e-mail a Secretariatului Național, cu minim 7 zile înaintea examenului național. Dosarul propriu-zis se va depune la Secretariatul National, cel târziu în ziua examenului, înainte de începerea acestuia.

Începând cu gradul CN 3 Dang, lista candidaților care au permisiunea să susțină examen  în anul sportiv în curs, este stabilită de către Direcția Tehnică Națională. Această listă va fi trimisă pe e-mail către toți instructorii, la începutul fiecărui an sportiv (până la 15 noiembrie).

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

- fişa individuală de înscriere la examenul de grad, completată citeţ şi semnată (parafată) de Responsabilul Tehnic de Club în cadrul căruia practicantul este afiliat, însoţită de avizul în scris al ultimului. Absenţa semnăturii Responsabilului Tehnic de Club duce la interdicţia de a participa la respectiva sesiune de examen

- 1 fotografie color dimensiune 3x4 cm - tip paşaport (pentru diplomă în cazul promovării examenului)

- paşaportul sportiv de QWAN KI DO, în original - cu toate gradele anterioare trecute

- cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca situatia cazierului judiciar nu s-a modificat de la ultimul Examen National de Grad sustinut de practicant

- viza medicală in termen de valabiltate (6 luni de la emitere)

- lucrare de licenţa

În situaţia în care Dosarul de înscriere nu este complet, practicantului nu-i este permisă susţinerea Examenul Naţional.


ALTE CONDIŢII

Candidatul pentru gradul Centura Neagră sau pentru C.N. 1 DANG trebuie obligatoriu să fi participat la cel puţin un Stagiu Naţional pe an şi un Stagiu Internaţional ce se desfăşoară în România, sub îndrumarea MAESTRULUI FONDATOR.

 

Candidatul pentru gradul Centura Neagră 2 DANG trebuie obligatoriu să fi participat la cel puţin un Stagiu Naţional pe an şi minim două Stagii Internaţionale ce se desfăşoară în România, sub îndrumarea MAESTRULUI FONDATOR.

 

Candidatul pentru gradul Centura Neagră 3 DANG trebuie obligatoriu să fie instructor și să aibă club propriu și grupă proprie de elevi.

 

 

Toate centurile peste Centura Neagră se înnoadă în față, la mijloc, nu au barete și au o lungime de 3 m şi o lăţime de 5 cm. Lungimea centurii poate fi ajustată în funcție de talia practicantului.

Centura Neagră este fără bordură.

cn

Începând cu C.N. 1 DANG până la C.N. 4 DANG, centura are o bordură roşie.

cn-1dang

 

CENTURĂ ADULȚI ( peste 13 ani )

GRAD

Centura albastră

Fără barete

Centura Neagră

Fără bordură

Centura Neagră

Cu bordură roșie