QWAN KI DO - CO VO DAO - TAM THE - VU LAN

METODE TRADITIONALE CHINO VIETNAMEZE

Să practici

 

QWAN KI DO, nu înseamnă pur şi simplu să înveţi o tehnică marţială, ci mai cu seamă, să înveţi o artă a vieţii, să înveţi să devii nu numai un om puternic, ci mai ales o fiinţă echilibrată în ceea ce priveşte atât corpul, mintea, cât şi sufletul.

Perfecţiunea pentru cel care comandă înseamnă să fie pacifist, pentru cel care luptă, să fie fără mânie, pentru cel care vrea să învingă, să nu lupte şi pentru cel care se serveşte de oameni să se pună dedesubtul lor. Trebuie să învingi fără să lupţi, să convingi fără să vorbeşti.

Qwan Ki Do-ul este învăţat şi transmis cu blândeţe şi nu cu violenţă. Supleţea triumfă în faţa durităţii, iar calmul este învingător în faţa violenţei, similar „puterii apei” care reuşeşte să ocolească, să depăşească sau să pătrundă printre obstacole, datorită fluidităţii şi supleţei. Nimic nu este în lume mai neconsistent şi mai slab decât apa, totuşi ea corodează ce este dur. Marea este atât de mare pentru că ocupă locurile cele mai de jos.

Qwan Ki Do-ul ne arată mai întâi bogaţiile interne ale fiinţei umane, pentru a trăi mai fericit în marea formaţie pe care a constituit-o. Astfel, el face ca lumea să înţeleagă că „secretul înţelepciunii nu este înţelepciunea ea însăşi, ci drumul pe care aceasta ne conduce. Drumul este lung, rădăcinile sunt amare, dar fructul este dulce”. Esenţialul este să descoperi acest drum, să ştii să deosebeşti care este faţa unei energii latente care conduce la succes. Qwan Ki Do-ul deschide ochii şi ochii deschişi arată drumul ce trebuie urmat.

Dacă fiinţele umane ar dedica o parte din existenţa lor pentru a se descoperi pe sine, umanitatea ar accede la un nivel de perfecţiune fără seamăn, pentru că imperiul voinţei ar anihila tot ceea ce este meschin şi atunci fericirea ar străluci în toată splendoarea sa. QWAN KI DO-ul fiind o metodă care permite să se descopere puterea spiritului, posedă deci o valoare inestimabilă.

 

Fondatorul Metodei QWAN KI DO

Chuong Môn PHAM Xuân Tong